Onderzoek en ontwikkeling

Onderzoek en ontwikkeling

Sinds het Brussels Gewest over een reglementering beschikt die sinds 2015 criteria voor passief bouwen oplegt voor alle gebouwen waarvoor een bouwvergunning is vereist, zet Brussel de toon om op dit vlak op wereldniveau een voorbeeldstad te worden.  Jacques Delens heeft niet gewacht om dit type realisaties uit te voeren vanaf 2010 met de bouw van het eerste passiefkantoor in Brussel, Aeropolis.  Sindsdien is het aantal gebouwen met zeer hoge energieprestaties waaraan Jacques Delens heeft meegewerkt aanzienlijk toegenomen.

De afdeling ‘Onderzoek en ontwikkeling’ heeft als eerste doel de werven te ondersteunen op het vlak van kennis en toepassing van milieumaatregelen en past in het streven om van duurzaam bouwen een prioriteit te maken.

Geholpen door haar ervaring hecht Jacques Delens veel belang aan de opvolging van de onderaannemers en de strikte naleving van de verschillende milieuverplichtingen door de onderaannemers.

Member of logo