Erkenningen

Jacques Delens beschikt over Belgische erkenningen in de volgende categorieën van werken :

 • Klasse 8 
  • Categorie D : Algemene aannemingen van bouwwerken
   • Subcategorie  D1 : Ruwbouwwerken en onder kap brengen van gebouwen
   • Subcategorie  D4 : Geluids- en warmte-isolatie, lichte scheidingswanden, valse plafonds en blinde vloeren, al dan niet geprefabriceerd
   • Subcategorie  D24 : Restauratie van monumenten
 • Klasse 5 
  • Categorie E : Algemene aannemingen burgerlijke bouwkunde
   • Subcategorie E1 : Collectoren
   • Subcategorie E2 :Paalfunderingen, dam- en diepwanden
  • Categorie G : Aannemingen van grondwerken
 • Klasse 1
  • Categorie C : Algemenen aannemingen van wegenbouwkunde werken
   • Subcategorie   C1 : Gewone rioleringswerken
  • Categorie D : Algemene aannemingen van bouwwerken
   • Subcategorie  D13 : Verfwerk 
   • Subcategorie  D25 : Muurbekledingen en vloerbedekkingen
Member of logo