Jacques Delens opnieuw BeCircular laureaat

10 december 2020

Ook dit jaar is Jacques Delens een laureaat in de BeCircular 2020. Het betreffende project, Circular Reliability, kwam tot stand in samenwerking met SECO Group en BatiTerre.

Dit project maakt deel uit van het drievoudig thema: "Verminderen, hergebruiken, recycleren" en heeft als doel het gebruik van herbruikbare bouwmaterialen in het Brussels Gewest te stimuleren.

Hoe gaat u te werk? Door een fundamenteel obstakel voor de ontwikkeling van de sector aan te pakken, namelijk het gebrek aan vertrouwen. Dat gebrek wordt gelinkt aan een gebrek aan karakterisering van producten en procedures voor hergebruik.

Dit vertrouwen wordt gegeven door de validatie van procedures en regels van goede praktijken tijdens de verschillende fasen van de deconstructie, het vervoer, de behandeling, de verpakking en de implementatie van hergebruikte materialen.

Het doel is te komen tot een gelijkwaardige aanpak tussen hergebruikte materialen en nieuwe materialen en daarmee tot een standaardisatie van de risico's.

Meer info op: http://www.circulareconomy.brussels/edition-2020/


Member of logo