Project Brussels, België

TRÈVES 100

Het TRÈVES 100-project als boegbeeld van een nieuwe woonomgeving

Activiteit: Vernieuwing

TRÈVES 100, dat gelegen is tussen de Belliard- en Wetstraat in hartje Brussel, is het eerste kantoorgebouw in deze wijk dat werd omgeturnd tot een woon- en werkplek. Eigenaar BESIX RED verbouwde deze voormalige Finse ambassade tot een woonomgeving met 56 appartementen en een commerciële benedenverdieping. 

Het project maakt deel uit van een grootschalig herontwikkelingsplan. De bedoeling is om de Europese wijk nieuw leven in te blazen zodat de omgeving na de kantooruren niet langer verandert in een stedelijke woestijn. Dit plan zal de wijk een nieuwe dynamiek geven door er appartementen, handelszaken, kinderdagverblijven en culturele activiteiten opnieuw een plaats te geven. Dit alles evenwel zonder de gebouwen al te veel op te delen in kleine ruimtes.
EJD bereidde zich grondig voor op dit project alvorens de werken te starten. Het gebouw ligt immers aan een drukke verkeersader en vlak bij de Trebel-werf, wat logistieke problemen kon veroorzaken.

Het erfteam opteerde voor een coördinatieplan tussen het EJD-depot en de verschillende betrokken overheden (stad, gewest en MIVB).

De omvorming tot een flatgebouw was niet makkelijk. Nadat we de gevels en technische verdieping hadden afgebroken, moesten we namelijk eerst de bestaande structuur verstevigen alvorens er twee verdiepingen bij te bouwen.

Maxime Togni
Assistent-werfbeheerder, Jacques Delens

Een nieuwe duurzame woonomgeving

Het project beantwoordt ook aan de huidige milieucriteria. “De klant wou dat het gebouw voldeed aan de EPB-criteria voor appartementen. Na overleg met de EPB-adviseur probeerden we een n50=1 (hoge luchtdichtheidsscore voor buiten-deuren en -ramen van een duurzame constructie) te halen. In samenwerking met onze expertisecel ‘Duurzame Energie en Bouw’ legden we de grenzen van de luchtdichte barrière vast alsook de middelen om het gewenste resultaat te bereiken. Uiteindelijk haalden we op de uitgevoerde blowerdoortest een score van n50=1 en respecteerden we de beschreven prestatievereisten van de appartementen!”

TRÈVES 100 werd begin juni 2016 opge-leverd.

Vruchtbare samenwerking tussen de afdelingen engineering en uitvoering

De structuur en stabiliteit van dit 3.762 m² grote complex vormde de grote uitdaging van deze verbouwing. Aan de achterzijde bevinden zich mooie privé-balkons die de architectuur van het gebouw typeren. Om de vormgeving van de balkons te behouden en hun functionaliteit te waarborgen bedacht EJD een vernieuwende oplossing voor de metalen structuur die ze ondersteunt.

Maxime Togni: “In samenspraak met het architectenbureau Archi 2000 hebben we het afwateringssysteem van de balkons geoptimaliseerd om het onderhoud op lange termijn te vergemakkelijken en de algemene stabiliteit te verzekeren. De kolommen van metalen buizen werden vervangen door H-profielen. In deze metalen structuur zitten zowel de goten die de balkonvloeren ondersteunen als de regenpijpen tussen elke verdieping geïntegreerd. Zo zijn we erin geslaagd de gewenste architectuur te behouden, de regenwaterafvoer te optimaliseren en toch het vastgestelde budget niet te overschrijden.”
Deze eindoplossing was het resultaat van een nauwe samenwerking tussen het ACM-atelier van Cobelba en onze studiebureaus. 

Projectinformatie

Projectnaam

TRÈVES 100

Categorie

Kantoren

Locatie

Brussels, België

Stakeholder(s)

BESIX RED, Jacques Delens

Opdrachtgever

CETIM

Bouwperiode

2014 - 2016

Totale waarde

€ 4.8 miljoen

Gelijkaardige projecten


Member of logo